Výsledky z jednotlivých lokalit

hodnocení, zprávy a závěry z pokusů se systémem ekologické ochrany révy vinné před nejvýznamnějšími houbovými chorobami révy vinné - plísní révy a padlím révovým, realizovaných  v rámci Česko-Slovenského projektu VÍNO ENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita