Udržitelnost projektu

Partnerské instituce již spolupracují v oblasti výzkumu a implementace integrované a ekologické produkce hroznů a vína, udržitelnost projektu bude zabezpečená zaváděním výsledků zkoušek do praxe, rozšiřováním ekologické produkce révy na obou stranách hranice oběma partnery.