2011

Pozvánky na přehlídky polních pokusů realizovaných se systémem ekologické ochrany révy vinné před nejvýznamnějšími houbovými chorobami révy vinné - plísní révy a padlím révovým v roce 2011

19_08_2011_Pavlov.pdf 19_08_2011_Pavlov.pdf (420,91 KB)
Srovnani_BIO_IP_2011.pdf Srovnani_BIO_IP_2011.pdf (81,48 KB)