Pozvánka na 19. srpna 2010

dovolujeme si Vás v rámci realizace Česko-Slovenského projektu VÍNO ENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita pozvat k přehlídce polních pokusů realizovaných se systémem ekologické ochrany révy vinné před nejvýznamnějšími houbovými chorobami révy vinné - plísní révy a padlím révovým.

 Téma: 

  • provozní výsledky ochrany různých odrůd révy vinné před plísní révy a padlím révovým v extrémním roce 2010 systémem prostředků povolených pro ekologické vinohradnictví

  • výsledky přesných maloparcelkových pokusů zaměřených na hodnocení vlivu indukované rezistence révy vinné na intenzitu výskytu padlí révového.

 

Termín: čtvrtek 19. srpna 2010

Program:

14.00    Ing. Milan Hluchý, PhD.

  • moderní systém ekologické ochrany evropských odrůd révy vinné aplikovaný v roce 2010 v jihomoravských vinicích (prostředky, aplikace dle intenzity infekčních tlaků, účinnost v jihomoravských, slovenských, rakouských a maďarských podmínkách)

  • mechanizmy indukované rezistence v ochraně révy vinné, biochemická    podstata, dynamika pohybu obranných látek a jejich distribuce v rostlinách révy vinné, vliv na zdravotní stav v extrémním roce 2010       

 

14.20 – G. Illias

  • ochrana vinic v roce 2010, přehlídka zdravotního stavu vinic (odrůdy Merlot, Ruland bíly, Tramín, Ruland šedý, Chardonay, Ryzlink vlašský, Ruland modrý)

14.50 – přehlídka pokusů

  • testování vlivu indukované rezistence vyvolané aplikací přípravku Alginure na  padlí révové.  (Modrý portugal)

15.30    ukončení

 

Místo: vinice firmy G. Ilias, Pavlov  (východně od silnice Klentnice – Pavlov cca 300 m nad obcí Pavlov u informační tabule pavlovské vinařské stezky

Prehlidky_pokusu_2010_Pavlov_19_08_2010_2_.doc Prehlidky_pokusu_2010_Pavlov_19_08_2010_2_.doc (955,50 KB)