Pokusné lokality

lokality na kterých je realizován projek VINOENVI - ekologické vinohradnictví a biodiverzita