IProvin SK

IPROVIN Slovakia v rámci projektu " Ekologické vinohradníctvo a biodiverzita" - Vino Envi v mesiaci január 2012 organizoval konferencii.    Konala sa dňa 11.02.2012 o 8:30 hodine v priestoroch   Obecného domu v Strekove.   

Program_konference.doc Program_konference.doc (190,50 KB)
Na konferencii sa zúčastnilo 64 pestovateľov.  V rámci konferencie boli prednášky týkajúce sa novej legislatívy  EU a implementácii smernice EU 128/2009 premietnuté  do integrovaného pestovania viniča. V rámci projektu Víno Envi boli vyhodnotené  výsledky  z demonštračných pokusov , ktoré boli realizované v roku 2010-2011. Prítomní diskutovali hlavne o účinkoch bilogických prípravkov proti jednotlivým chorobám a škodcom viniča. Nakoniec boli degustované vzorky vín, ktoré boli vyrobené z hrozna z biologickej ochrany viniča. Aj počas degustácie bola čulá diskusia o ekologickom pestovaní hrozna a výrobe vína.  Konferencia sa ukončila o 17.30 hodine.