Projekt

Projekt VINOENVI je realizován ve vinicích na území Moravy a Slovenska. Veškeré výstupy z tohoto projektu budou prezentovány na konferenci nebo budou k dispozici na těchto internetových stránkách, kde budou pro lepší přehlednost  řazeny odděleně pro území Moravy a území Slovenska. Pravidelně budou také pořádány teréní cvičení pro představení praktických zkušeností získaných při realizaci projektu VINOENVI - veškeré akce pořádané na území Moravy nebo Slovenska budou uvedeny v kalendáři a pro přihlášení bude vyžadována registrace.