Spoločný technický sekretariát

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Fax: +421 2 5831 7584
Web stránka:
www.build.gov.sk
www.sk-cz.eu