Riadiaci orgán

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
Fax: +421 2 5831 7584
Web stránka:
www.build.gov.sk
www.sk-cz.eu

Kontaktné osoby:

Mgr. Denis Gimenéz
Tel.: +421 2 5831 7378
E-mail: denis.gimenez@build_gov_sk

Mgr. Rastislav Igliar
Tel.: +421 2 5831 7494
E-mail: rastislav.igliar@build_gov_sk,