Hlavní přeshraniční partner

Občianske združenie IPROVIN Slovensko
941 36 Rúbaň 23
Tel/Fax: 035/6407741
e-mail: iprovin@zmail_sk
www.iprovin.sk