Sborník přednášek z konference

reva_blue_1.jpg                       Take z konference Vino Envi 2010 se nam podařilo vydat sbornik prezentaci přednesenych během dvou listopadovych dnů v prostorach zamku Mikulov. V letošnim roce se nam organizatorům konference (Ekovin o.s. za českou stranu a Iprovin za stranu slovenskou) opět podařilo zajistit špičkove odborniky a konferenci koncipovat do nasledujicich tři vyraznych tematickych piliřů.

Blok přednášek I. pilíře

– již dva roky probiha intenzivni monitoring biodiverzity

vinic (2008 - 2010). Vysledky tohoto sledovani nam představili samotni řešitele

a jednalo se o monitoring vyšších rostlin, střevlíků, denních motýlů a vřetenušek,

žížal, půdních roztočů a pancířníků, mnohonožek, stonožek a suchozemských

stejnonožců.

Blok přednášek II. pilíře

– v tomto bloku byly představeny zkušenosti a vysledky

z hospodařeni systemem ekologicke ochrany rostlin v roce 2010, ktery byl

předevšim s pohledu ochrany rostlin před houbovymi chorobami nesmirně naročny

a ne každy mohl v tomto roce řici, že sklizel. S tohoto pohledu byly take nesmirně

zajimave přednašky o novych možnostech zvladnuti technologii šetrnych

k životnimu prostředi.

Blok přednášek III. pilíře

– jako každy rok byla čast konference věnovana take

 

 

Děkuji vam všem, učastnikům konference Vino Envi za vaš zajem o naše vinařstvi

a šetrnějši formy hospodařeni, děkuji Vinařskemu fondu ČR a předevšim Evropskemu

Fondu Regionalniho Rozvoje za finančni podporu teto konference a aktivit

s ni spojenych. Děkuji rovněž kolegům ze Svazu Ekovin za organizačni zajištěni

cele akce a firmě Trawel Wine Mikulov za servis po celou dobu konani konference

 

Sborník 2010 ke stažení Sborník 2010 ke stažení (10,56 MB)