Program konference

Čtvrtek 5.11.2015; 9.00 hod

Čas

Téma

Lektor

9.00

zahájení

 

9.15 – 10.15

Péče o porosty ozelenění vinic

Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň

10.15 –10.45

Problém sucha

RNDr. T. Litschmann, Amet, Velké Bílovice

10.45 –11.00

Přestávka

11.00 –12.00

Obecné problémy ochrany půdy v Roce půdy, výživa rostlin a kontaminace půdy v podmínkách konvenčního a ekologického modelu hospodaření

RNDr. J. Staňa, Ing. M. Smatanová, Ph.D., ÚKZÚZ, Brno

 

Vodní režim a biologie půdy v konvenčním a organickém zemědělství se zřetelem na vinohradnictví

Ing. J. Záhora, Mendelova univerzita, Brno, Dr. W. Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň

12.00 –13.00

Oběd

13.00 –13.30

Chřadnutí a odumírání keřů révy (esca)

Ing. Petr Ackermann, Ekovín, Brno

13.30 –17.30

Ryzlink rýnský v různých částech Evropy:

Představení vinařství s řízenou degustací

 

Bohemia Canopus CZ

Bzenia CZ

Chateau Belá SK

Německo

 

17.30

Společenský večer, raut s ochutnávkou vín (zámek Mikulov, Sala terrena)

 

 

Pátek 6.11.2015; 9.00 hod

Čas

Téma

Lektor

9.00 – 9.40

Synergie ekologického a integrovaného vinohradnictví, situace v ČR a  ostatních středoevropských vinařských státech

Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín, Brno

9.40 – 9.55

 

Hodnocení integrovaného a ekologického vinohradnictví z pohledu Programu rozvoje venkova

Ing. D. Kuna, Ing. J. Makovský, Ph.D., MZe ČR

9.55–10.15

Ekologické vinohradnictví v širších souvislostech z pohledu Ministerstva zemědělství ČR

Ing. Jan Gallas, MZe ČR

 

10.15 – 10.45

 

Shrnutí ročníku z hlediska ochrany ekologických vinic

 

Ing. Š. Hluchý, Biocont Laboratory spol. s r.o.

10.45 – 11.00

Přestávka

11.00 – 11.20

Listové analýzy živin v roce 2015 v souvislostech

Ing. Š. Hluchý, Biocont Laboratory spol. s r.o.

11.45 – 12.30

Síra ve víně a síření

doc. Ing. M. Michlovský, DrSc., Vinselekt Michlovský

12.30

Ukončení konference, oběd