Program konference

Program mezinárodní konference VINOENVI 2011 "ozelenění-půda-výživa"

čtvrtek 3.11.2011

 

9:00 Oficiální zahájení

 

9:10 Dr. Wilfried Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň

Dynamika pohybu živin v půdě ozeleněných vinic (1,51 MB)

 

10:10 Dr. Wilfried Hartl, Bioforschung Austria, Vídeň

Možnosti zlepšení výživy révy v integrovaném a ekologickém vinohradnictví (3,24 MB)

 

11:10 Přestávka

 

11:30 Ing. Milan Hluchý, PhD., Svaz Ekovín, Brno

Typy ozelenění vinic, funkce a vhodnost jednotlivých komponentů bylinných směsí (5,51 MB)

 

12:15 Dr. Uwe Hofmann, Eco-Consult, BRD

Zakládání a správná péče o bylinné porosty vinic (2,85 MB)

 

13:00 Oběd

 

14:30 Ing. Květuše Hejátková, Zera, Náměšť nad Oslavou

Kompostování a vliv kompostů na kvalitu půdy (3,25 MB)

 

15:15 Doc. Ing. Pavel Zemánek, PhD., Doc. Ing. Patrik Burg, PhD., MZLU, Zahradnická fakulta Lednice

Zvyšování retenční schopnosti půd aplikací kompostů (491,47 KB)

Stroje na údržbu ozeleněných vinic (1,53 MB)

 

15:50 Dr. Dipl. Ing. W. Tiefenbrunner, Dr. Bernhard Kromp, Weinbau Institut, Eisenstadt, Bioforschung Austria, Vídeň

Vliv ozelenění vinic na křísy a křísy přenášené choroby révy vinné (722,84 KB)

 

16:35 ukončení odborné části programu 1. dne

 

17:30 Zahájení společenského večera

 

pátek 4.11.2011

 

8:00 Ing. Milan Hluchý, PhD., Ing. Petr Marcinčák, Ing. Petr Otřísal, Ekovín, Brno

Vyhodnocení průběhu vlhkosti půdy pod zatravněnými a kultivovanými příkmennými pásy (1,40 MB)

 

9:05 Dr. Uwe Hofmann, Eco-Consult, BRD

Vliv kvetoucí bylinné vegetace na faunu vinic (1,76 MB)

 

9:50 Ing. Jan Gallas, MZe Praha

Aktuální informace k vývoji legislativy ekologického vinohradnictví a vinařství (188,60 KB)

 

10:10 Přestávka

 

10:30 Dr. Uwe Hofmann, Eco-Consult, BRD

Aktuální vývoj ekologického vinohradnictví ve světě (743,20 KB)

 

11:00 Ing. Markéta Broklová, Ing. Štěpán Hluchý, Biocont Laboratory, Brno

Vyhodnocení účinnosti ekologické ochrany vinic v ČR v roce 2011 (1,65 MB)

 

11:30 Bc. Roland Tamašek, IProvin, Rúbaň

Vyhodnocení účinnosti ekologické ochrany vinic na Slovensku v roce 2011 (1,84 MB)

 

11:50 Ing. Gašpar Vanek, CSc , Bratislava

Choroby dřeva a kořenů révy vinné - diagnostika, bionomie a možnosti ochrany (2,28 MB)

 

12:30 Ing. L. Kakalíková, CSc., IProvin, Rúbaň

Fusaria (1,68 MB) a Petriho onemocnění révy (2,24 MB) - symptomy, diagnostika, bionomie, ochrana

 

12:50 Michal Mlejnek, Gotberg, CZ

Zkušenosti s ekologickým vinařstvím v CŘ (3,63 MB)

 

13:20 Ukončení konference, oběd