2010

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 se na Zámku v Mikulově uskutečnil další ročník mezinárodní konference VINOENVI, jejíž tématikou je ekologické vinohradnictví a produkce vína.

Svaz Ekovín a slovenský Iprovin v rámci projektu z programu přeshraniční spolupráce Slovenska a České republiky sezvali na jedno místo po dva dny pěstitele révy vinné, zpracovatele a také širší odbornou veřejnost, aby si poslechli aktuální informace v podání předních tuzemských i zahraničních specialistů v těch kterých odvětvích souvisejících s biovinařstvím.

Letošní konference VINOENVI se odehrála již ve svém čtvrtém ročníku a pořadatelé slibují, že se bude pro velký zájem z řad jak výrobců, tak i širší vinařské veřejnosti, každoročně opakovat, protože téma biologické produkce vína je navýsost aktuálním.