2009

Letošni ročnik ekologicke vinařske konference Vino Envi je v několika aspektech nový. Jednak jej pořada – stejně jako v dřivějšich letech tentyž Svaz IP, dnes ale tento Svaz nese novy nazev - Svaz Ekovin, o.s. Druhou změnou je skutečnost, že letos poprve pořadame tuto konferenci společně se Slovenskym Svazem Iprovin. Naši slovenšti kolegove – Ing. L. Kakalikova, CSc. a ing. Z. Tamašek tak do konference přispěli analyzou současneho stavu ekologickeho vinohradnictvi na Slovensku a přehledem letošnich vysledků ochrany biovinic na několika pokusnych plochach.

Hlavnim tematem letošniho ročniku teto ekologicky orientovane vinohradnicko vinařske konference byla jednak půda jako zaklad ekologickeho vinohradnictvi a moderni technologie zpracovani vin. V oblasti vyzkumu modernich technologii vinifi kace přijal naše pozvani odbornik na slovo vzaty – Dr.Reinhard Eder, vedouci Ustavu chemickych analyz vin z Vyzkumneho ustavu ovocnicko vinařskeho v Klosterneuburgu. Jmenuji li zahranični hosty, zminim je tedy všechny. Vzhledem k nedavno zahajenemu Rakousko – českemu projektu „EKOWIN – ochrana přírody ekologizaci vinohradnictvi“ přjali naš pozvani dva vedouci věeči pracovnici ustavu Bioforschung Austria z Vidně–Dr. Wilfried Hartl a řditel tohoto ustavu –Dr. Bernhard Kromp., kteř se již30 let věuji otazkam spojenym s půou v systemu ekologickeho zeměěstvi. Dalšm zahraničim hostem je našm vinařů důěněznamy kolega Dr. Uwe Hofmann, ktery se učstnil čyřeteho projektu přpravy evropske legislativy pro ekologicke vinařtvi a ve svem regferaru nas seznamil s nejdůežtěšmi vysledky teto prace. Dobrou zpravou pro všchny zajemce o ekologicke vinohradnictvi je skutečost, ž Svaz Ekovin zpracovava přklad publikace „odex dobreho ekologickeho vinohradnictvi a vinařtvi“ ktery byl jednim z vystupůprojektu ORWINE a spolu s Ministerstvem zeměěstvi se přdběžědohodl na vydani čske verze teto publikace. A aby vyčt našch zahraničich hostů byl uplny, zbyva mi zminit kolegu Daniela Ansena z Colmaru, ktery nas informoval o stavu Integrovane produkce v Alsasku.