O projektu

Řešeným problémem v rámci projektu je monitoring a výzkum vazby bioprodukce a životního prostředí na území vinařských oblastí Moravy a Slovenska a srovnání výsledků se zkušenostmi z okolních zemí Evropy při společných česko-slovenských konferencích. Výstupy projektu - studie - by měly být podkladem pro orgány ochrany přírody a zemědělství při plánování ochrany přírody a implementaci integrované zemědělské produkce v dalších územích obou zemí. Řešiteli projektu jsou Svaz integrované produkce hroznů a vína o.s. (hlavní partner, Morava) a IPROVIN Slovakia.

 

Název projektu: VINOENVI - ekologické vinohradnictví a biodiverzita
Číslo projektu: MVRR-2008-15087/56275-1
Začátek projektu: 13.1.2009
Doba trvání projektu: 34 měsíců

Konference

logo_konference.png2014

Spolková organizace Ekovín Vás srdečně zve na osmý ročník mezinárodní vinohradnicko – vinařské konference, zaměřené na ekologické vinohradnictví a produkci vín

Projekt

Projekt VINOENVI je realizován ve vinicích na území Moravy a Slovenska. Veškeré výstupy z tohoto projektu budou prezentovány na konferenci nebo budou k dispozici na těchto internetových stránkách, kde budou pro lepší přehlednost řazeny odděleně pro území Moravy a území Slovenska. Pravidelně budou také pořádány teréní cvičení pro představení praktických zkušeností získaných při realizaci projektu VINOENVI – veškeré akce pořádané na území Moravy nebo Slovenska budou uvedeny v kalendáři a pro přihlášení bude vyžadována registrace.